Algemene voorwaarden


 1. Algemeen 


Op alle reserveringen en diensten van Echo Fun Suzan, gevestigd te Dronten, kvk nummer 90207718 en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van Echo Fun Suzan.
Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts dan bindend indien ze schriftelijk tussen Echo Fun Suzan en haar
cliënt zijn overeengekomen.

 2. Afspraak maken 


2.1 
Een afspraak maken voor een pretecho kan via de afspraken module op de website. 
Na het maken van de afspraak ontvangt elke cliënt een afspraakbevestiging en is hiermee akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
Gelet hierop worden cliënten geacht kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden zodat deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst met Echo Fun Suzan.
De afspraak voor een echo is definitief op het moment dat deze per mail is bevestigd.
De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt.

2.2 Echo Fun Suzan is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld door ziekte van de echoscopiste, privéomstandigheden of technisch gebrek aan apparatuur.
De nieuw in te plannen afspraak wordt in overleg gemaakt, er vindt geen terugbetaling plaats.

2.3
 De echo vindt plaats in de echo studio op het adres: Komijn 29 te Dronten.

 3. Kwaliteit van de Pretecho 


3.1  Echo Fun Suzan doet haar uiterste best ombeelden te maken met het beste resultaat binnen de tijdslimiet van de afspraak.
De kwaliteit van de beeldvorming is afhankelijk van dikte van de buikwand, hoeveelheid vruchtwater, de ligging en beweeglijkheid en de ligging van de placenta. Er kunnen geen garanties worden gegeven voor de kwaliteit van de beelden.

3.2
 Mocht de pretecho 3D/4D tussen 24-30 weken of een geslachtsbepaling na 15 weken onverhoopt niet lukken omdat het kindje er niet goed voor ligt of een door Echo Fun Suzan besloten reden dan mag er kosteloos eenmalig een nieuwe afspraak gemaakt worden die valt binnen de resterende afspraak tijd.
Er vindt geen terugbetaling plaats.

3.3 Bij het maken van een 3D echo voor een 6D of 6D ultra wordt de 3D echo altijd betaald, voor de 6D of 6D ultra kan er wel restitutie worden geven.

 4. Aansprakelijkheid 


4.1
 Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien.
De pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch.
Er wordt niet gezocht of gekeken naar afwijkingen, mocht er een vermoeden zijn dan dient u zich te wenden tot de arts of verloskundige.


4.2 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW.
Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling.
Echo Fun Suzan kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen.


 5. Schadelijke effecten 


5.1 Echo Fun Suzan bedient de echoscopische apparatuur op de manier die volgens richtlijnen die haar bekend zijn veilig is voor toepassing tijdens de zwangerschap.

5.2 Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur.

5.3
 Echo Fun Suzan is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het gebruik van een echoscopisch apparaat. Ook is Echo Fun Suzan niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van de transducerkop op de buik.


 6. Geslachtsbepaling 


6.1
 Vanaf 15 weken is het mogelijk om bij Echo Fun Suzan een geslachtsbepaling uit te laten voeren.
De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken.

6.2
 Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven, Echo Fun Suzan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve indicatie.

 7. Inspanningsverplichting 


7.1 
Onze pretecho’s worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd.
De pretecho’s worden uitgevoerd door een goed opgeleide echoscopiste, wat inhoudt dat zij diverse intensieve cursussen en trainingen heeft afgerond voor het maken van pretecho’s.


 8. Betaling 


8.1
 Betaling geschiedt per pin of contant voor aanvang van de afspraak.

8.2
 De betaling dient direct na het maken van de echo voldaan te worden.
Het is niet toegestaan om zelf beeldmateriaal vast te leggen, bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting heeft Echo Fun Suzan het recht om het verkregen beeldmateriaal in bezit te houden.

8.4 Een echo van Echo Fun Suzan wordt niet-medisch verricht. Deze zal niet door de ziektekostenverzekering vergoed worden.
De kosten voor een pretecho zijn voor eigen rekening van de cliënte of in het geval van een cadeaubon, voor degene die de cadeaubon besteld heeft.

8.5 De tarieven kunnen op elk moment worden aangepast, tarieven gemaakt tijdens de afspraak staan vast.

 9. Annuleren 


9.1
 Annulering door de cliënte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden (dit verschilt per gemaakte afspraak en wordt aangegeven met een herinneringsmail)

9.2
 Bij een niet tijdige annulering of wanneer de cliënte zich niet op de afgesproken locatie bevindt, brengt Echo Fun Suzan de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening.
Bij tijdige annulering zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

 10. Auteursrecht 


Echo Fun Suzan heeft de bevoegdheid om anoniem gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor promotiedoeleinden, tenzij de cliënte schriftelijk verzoekt om dit niet te doen.


 Goed om te weten 

  • Ik maak geen medische echo’s.
  • Naast jezelf kun je 4 personen meenemen.
  • Goed bereikbaar vanaf de A6, Almere, Harderwijk, Zeewolde, Emmeloord, Ermelo, Kampen en Zwolle.
Pretecho's & meer

© 2024 Echo Fun Suzan, alle rechten voorbehouden, website/seo door Lorenzo

NU TIJDELIJK

€15 korting

Vul ECHO15 in bij het maken van de afspraak